14.02_Khorenatsi Sidewalk

Խորենացի փողոցի Այրարատ կինոթատրոնին հարող հատվածը է Երևանի ամենաբանուկ հատվածներից մեկան է, որտեղ ավանադաբար կենտրոնացված է եղել քաղաքային առևտրային եռուզեռը։ Խորհրդային տարիներին կառուցված, և այժմ չօգտագործվող, արտադրական շինությունների վերօգտագործումը նպատակ ունի մայթի կազմակերպման միջոցոով նպաստել հասարակական նշանակությամբ հանրային մայթի վերակենդանացմանը։

Հեղինակներ՝ Սարհատ Պետրոսյան, Սևադա Պետրոսյան

Վայրը՝ Երևան, Հայաստան
Թվական՝ 2014
Պատվիրատու՝ մասնավոր
Մասնակցություն՝ նախագծում
Կարգավիճակ՝ չիրականացված

 

Movses Khorenatsi Street adjacent to Ayrarat (previously Russia) Movie Theater was and continues to be  one of the most vibrant trade areas of Yerevan during last one and half centuries. The aim of project was to rehabilitate a public sidewalk to a walkable public space that was part of re-use of preoccupied industrial buildings built in Soviet era.

Authors: Sarhat Petrosyan, Sevada Petrossian

Location: Yerevan, Armenia
Date: 2014
Client: Private
Involvement: Concept design
Status: Not realized