06.05_Shoushi Adamyan Street

Ադամյան փողոցի վերակառուցմամբ Շուշի քաղաքի վերակենդանացման ծրագիր իրականացնելը մեր թիմի գաղափարն էր։ Փողոցը համեմատաբար ամբողջական էր պահպանվել և ուներ լավ տեղադիրք քաղաքի համեմատաբար ակտիվ մասին կից։ Նախագիծը թե՛ Հայաստանում, թե՛ արտասահմանում տարբեր ձևաչափերով բազմաթիվ անգամներ ներկայացվել է։

Վայրը՝ Շուշի, ԼՂՀ
Թվական՝ 2006
Պատվիրատու՝ Շուշի հիմնադրամ
Մասնակցություն՝ էսքիզային առաջարկ
Կարգավիճակ՝ չիրականացված

 

The idea of using Adamyan Street was thought to be the best model for future developments in the well preserved parts of historical town of Shoushi located in Karabakh. Relatively well preserved buildings, a cozy square and also good location of the street in the urban content were basis of the site choice for the project. The proposal was presented for variety of audience in Armenia and abroad.

Location: Shoushi, NKR
Date: 2006
Client: Shoushi Foundation
Involvement: Conceptual Proposal
Status: Not realized