13.01_Achajour Parpetsi

Աչաջուր սրճարանի Ղազար Փարպեցու փողոցում գտնվող տարածքը կիսանկուղային, մասամբ վերանորոգված, ամրակայված տարածք էր։ Տարածքի կազմակերպման տեխնոլոգիական ու միջավայրային լուծումների մշակումը ենթադրում էր առանց ձևավորման ցայտուն տարրերի, տաքուկ ու մտերմիկ տարածության/մթնոլորտի ստեղծում։ Դրա արդյունքում հնարավորություն ստեղծվեց շահագործման ընթացքում տարածքը հարմարեցնել տարբեր օգտագործումների համար։

Վայրը՝ Երևան, Հայաստան
Թվական՝ 2013
Պատվիրատու՝ Աչաջուր բնական սնունդ ՍՊԸ
Մասնակցություն՝ նախագծում և կառավարում
Կարգավիճակ՝ ավարտված

 

The new location of Achajour cafe located on Parpetsi Street was a semi-underground space with basic renovated walls. The program for technological and spatial planning was to provide a design-less solution with sense of coziness and warmth. As an outcome, design has to be finalized during operation by adapting the space with the use.

Location: Yerevan, Armenia
Date: 2013
Client: Achajour Natural Food LLC
Involvement: Design and Management
Status: Completed