12.02_Achajour Extension

Երևանի Սիրահարների այգում գտնվող Աչաջուր սրճարանը իրենից ներկայացնում է բացօթյա ինքնասպասարկումով սրճարան։ Սրճարանի ընդլայնման նախագիծը ենթադրում է ամբողջովին կանաչով ծածկված ստորգետնյա սպասարկման մասի ավելացում։

Վայրը՝ Երևան, Հայաստան
Թվական՝ 2011 – 2012
Պատվիրատու՝ Պողոսյան պարտեզներ հիմնադրամ
Մասնակցություն՝ նախագծում և հսկողություն
Կարգավիճակ՝ ընթացիկ

 

Located at the Lovers’ Park of Yerevan, Achajour Cafe is a self-service open air cafe. The extension project includes a supplementary roof on one of the terraces and a new underground service room with a green roof.

Location: Yerevan, Armenia
Date: 2011 – 2012
Client: Boghossian Gardens Foundation
Involvement: Design and Supervision
Status: In progress