17.01_Sevan Writers’ Resort

Սևանի Գրողների հանգստյան տունը ներկայացնում է Խորհրդային մոդեռնիստական ճարտարապետության 2 դարաշրջան՝ 1930–ականների ուշ Խորհրդային ավանգարդիստական ժամանակաշրջանի բնակելի մասնաշենքը և 1960-ականների խորհրդային մոդեռնիզմի ճարտարապետության նմուշ հանդիսացող ճաշարանային կառույցը, որոնք երկուսն էլ նախագծված են ականավոր հայ ճարտարապետներ Գևորգ Քոչարի և Միքայել Մազմանյանի կողմից։
Մեր թիմը, ներգրավված լինելով շենքի վերականգնման աշխատանքներին 2016-2017 թվականներին, իրականացրել է շենքի նախնական տեխնիակական գնահատում, ինչպես նաև իրականացնելու է շենքի վերականգնման և վերօգտագործման նախագիծը։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայստանի գրողների միության պատվերով և ֆինանսավորվում է Գեթի hիմնադրամի “Պահպանելով արդին” ծրագրի շրջանակներում։

Վայրը՝ Սևան, Հայաստան
Թվական՝ 2016-2018
Պատվիրատու՝ Հայստանի գրողների միության
Մասնակցություն՝ նախագծում
Կարգավիճակ՝ ընթացիկ

 

Writers Resort represents two different epochs in Soviet modernist architecture – the Residential building of 1930s late Soviet avant-garde era and the Restaurant structure of 1960s architecture of Soviet Modernism both designed by two prominent Armenian architects Gevorg Kochar and Mikayel Mazmanyan. Within the framework of involvement in restoration process of the Resort throughout 2016-2017, our team conducted a preliminary technical assessment of the building, and is assigned to carry out the restoration and re-use proposal of the building. The project is funded by the Getty Foundation’s “Keeping it Modern” project grant to Writers Union of Armenia.

Location: Sevan, Armenia
Date: 2016-2018
Commissioner: Writers Union of Armenia
Involvement: Design
Status: In progress