17.03_Sound and Silence Exhibition

Կոմիտաս թանգարան-ինստիտուտի հետ շարունակական համագործակցության արդյունքում մեր թիմն առաջարկ ստացավ ձևավորելու Նայիրի Խաչատուրեան կողմից համադրված “Հնչյուն և լռություն. երաժիշտը և նվագարանը դարերի հոլովույթում” ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ցուցադրության նպատակն է ավանդական գործիքների հանրահռչակումն ու ներառական կրթական մոտեցումների կիրառումը՝ ներկայացնելով բազմատեսակ ցուցանմուշներ` հնագիտական առարկաներ, ձեռագրերի և տապանաքարերի թվայնացված տարբերակներ, արխիվային լուսանկարներ, ավանդական նվագարաններ և այլն։

Հեղինակներ՝ Սարհատ Պետրոսյան, Արմինե Շահբազյան
Լուսանկարները Գևորգ Պերկուպերկյան

Վայրը՝ Երևան, Հայաստան
Թվական՝ 2017
Պատվիրատու՝ մասնավոր
Մասնակցություն՝ նախագծում
Կարգավիճակ՝ իրականացված

 

As a result of an ongoing collaboration with Komitas Museum Institute, our team was offered to design the temporary exhibition entitled “Sound and Silence: The Musician and Musical Instruments Through the Centuries” curated by Nairi Khatchadourian. The exhibition aims at shedding light on the history of creation and development of traditional musical instruments, and the application of inclusive educational approaches, this way presenting a variety of exhibits, among them archaeological artefacts, manuscripts, digitized versions of manuscripts and gravestones , archival photographs, and traditional instruments.

Authors: Sarhat Petrosyan, Armine Shahbazyan
Photo Credit: Gevorg Perkuperkyan

Location: Yerevan, Armenia
Date: 2017
Client: Private
Involvement: Design
Status: Realized