17.04_Vocational School

Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունն իրենից ներկայացնում է համալիր, որը ներառում է 2 ուսումնական մասնաշենք, մարզասրահ, ցուցահանդեսային տարածք, ավտոկայանատեղի։ Շենքի արտաքին հարդարման մեջ օգտագործվել են հայկական տուֆ, կանաչ տանիքներ, չմշակված բետոն և ապակի։ Հարավային ճակատներում տեղակայված են արևային մարտկոցներ, որոնք արևապաշտպան են և միևնույն ժամանակ լուծում են էներգախնայողության խնդիրները։ Շենքերի կանաչ տանիքները ծառայում են մի քանի նպատակի՝ անձրևաջրի հավաքագրում, ձայնամեկուսացում, ջերմության ցածր աստիճանի պահպանում ամռանը և տաքության պահպանում ձմռանը, ինչպես նաև կրթական նշանակություն ունեցող տնկարկների համար հարթակ։

Վայրը՝ Երևան, Հայաստան
Թվական՝ 2017
Պատվիրատու՝ “Հայաստան” համահայկական հիմնադրամ
Մասնակցություն՝ հայեցակարգի մշակում
Կարգավիճակ՝ ընթացիկ

 

Vocational educational institution presents a complex with two educational buildings, a gym, an exhibition area and a parking lot. Armenian tufa, green roofs and rough concrete were used for exterior finishing. Solar panels are located on the southern fronts; the latter are sunscreen and a perfect choice for energy efficiency. The green roofs of the buildings serve a couple of purposes, among them rainwater collection, sound isolation, maintaining low temperature in summer and heat storage in winter, as well as serving a platform for plantation of green beds of educational significance.

Location: Yerevan, Armenia
Date: 2017
Client: “Hayastan” All Armenain Fund
Involvement: Conceptual proposal
Status: In progress